Dočasné vypnutie kontroly Windows Defender

UPOZORNENIE! V niektorých verziách operačného systému Windows, môže pri prvom spustení program blokovať Windows Defender. V tomto prípade sa aplikácia nespustí a na obrazovke sa nezobrazí ani žiadne chybové hlásenie. Preto je potrebné dočasné vypnutie kontroly nižšie popísaným postupom.

V systémovej ponuke štart nájdite možnosť: „Kontrola aplikácií a prehliadača“ (stačí, ak otvoríte ponuku štart a začnete písať text: „Kontrola aplikácií...“).

V zobrazenom okne je následne potrebné vypnúť upozornenia pre:

  • Kontrola aplikácií a súborov
  • SmartScreen pre Microsoft Edge

Teraz môžete spustiť program, pričom sa Vám zobrazí ešte jedno okno, ktoré je potrebné potvrdiť. Pre zjednodušenie môžete pred potvrdením odškrtnúť možnosť: „Potvrdiť každé otvorenie tohto súboru“.

Po spustení programu môžete kontrolu Windows Defender znovu zapnúť:

Tento proces stačí vykonať iba pri prvom spustení programu.

UPOZORNENIE! Vypínanie kontroly Windows Defenderu vykonávajte iba pri aplikáciách, ktoré máte z dôveryhodných zdrojov a ste si istý, že sú bezpečné.- Späť na zoznam