Cenník

Viac informácií o cenovej ponuke na mieru nájdete tu.

 

Programátorské práce40 EUR / hod
Analytické práce34 EUR / hod
Grafické práce27 EUR / hod

 

Individuálne školenia k systému Titan 3.029 EUR / hod
Iné školenia (Excel, Outlook a podobne)29 EUR / hod

 

Príprava dát pre importy29 EUR / hod
Aktualizácia dát, importovanie kariet29 EUR / hod
Dohľadávanie a oprava dát v databáze MSSQL, MDB36 EUR / hod

 

Konzultácie k realizovaným službám27 EUR / hod
Ostatné služby27 EUR / hod

 

Cestovné náklady0,40 EUR / km
Cestovné náklady - strata času14 EUR / hod

 

Príplatok za práce mimo pracovný čas (8:00-16:00 hod)+25%
Príplatok za práce v sobotu a nedeľu a vo sviatok+50%

 

Uvedené ceny sú bez DPH. Účtujeme každých začatých 15 minút.
Zmluvní zákazníci majú 15% zľavu z vyššie uvedených cien.
Cenník je platný od 1.1.2017.