Cenník

Viac informácií o cenovej ponuke na mieru nájdete tu.

 

Programátorské práce44 EUR / hod
Analytické práce38 EUR / hod
Grafické práce30 EUR / hod

 

Individuálne školenia k systému Titan 3.032 EUR / hod
Iné školenia (Excel, Outlook a podobne)32 EUR / hod

 

Príprava dát pre importy32 EUR / hod
Aktualizácia dát, importovanie kariet32 EUR / hod
Dohľadávanie a oprava dát v databáze MSSQL, MDB40 EUR / hod

 

Konzultácie k realizovaným službám30 EUR / hod
Ostatné služby30 EUR / hod

 

Cestovné náklady0,50 EUR / km
Cestovné náklady - strata času16 EUR / hod

 

Príplatok za práce mimo pracovný čas (8:00-16:00 hod)+25%
Príplatok za práce v sobotu a nedeľu a vo sviatok+50%

 

Uvedené ceny sú bez DPH. Účtujeme každých začatých 15 minút.
Zmluvní zákazníci majú 15% zľavu z vyššie uvedených cien.
Cenník je platný od 1.3.2022.