TITAN - komplexný zákazkový systém nielen pre správu zákaziek
TITAN - komplexný zákazkový systém nielen pre správu zákaziek

Prečo použiť TITAN pre riadenie vašej zákazkovej výroby?
 • Zákazkový systém TITAN je aplikácia na riadenie zákaziek s príjemným pracovným prostredím a intuitívnym ovládaním.
 • Zákazkový systém TITAN využijú nielen majitelia a riaditelia firiem, ktorí chcú mať presný prehľad o ziskovosti zákaziek v reálnom čase, ale aj vedúci pracovných úsekov, ktorí potrebujú mať priebežný prehľad o stave realizovania jedotlivých zákazok.
 • Využitie tohto zákazkového systému je predurčené aj pri zákazkách, ktoré sa realizujú dlhšiu dobu (viac dní, týždňov) a stráca sa tak prehľad o aktuálnom stave zákazky , prehľad o nákladoch, stave rozpracovanosti, atď.
 • Zákazkový systém TITAN je vhodný pre menšie i väčšie firmy, ktoré sa zaoberajú kusovou, alebo zákazkovou výrobou, či už veľko, alebo malosériovou.
 • Zákazkový systém TITAN si poradí s akýmkoľvek pracovným odvetvím. Hravo zvládne riadenie zákaziek vo firmách so strojárenskou výrobou, či v stavebných, odevných prípadne montážnych firmách, vo firmách pri výrobe nábytku,ale svoje využitie nájde napr.aj v reklamných agentúrach, či iných odvetviach.
 • Zákazkový systém TITAN je vhodný pre každú spoločnosť, ktorá potrebuje mať prehľad o aktuálnych nákladoch a výnosoch na jednotlivých zákazkach, o reálnom vyťažení zamestnancov, strojov, pracovných nástrojov, skladových pohyboch a skutočných tokoch materiálu na jednotlivé zákazky.
 • Zákazkový systém TITAN obsahuje mnoho štatistických a samokontrolných modulov, ktoré dokážu priebežne alebo ihneď informovať napr. o vyskladnení materiálu/ tovaru na zákazku, na ktorú tento vôbec nemal byť použitý.
 • Aplikácia zákazkového systému TITAN sa neustále vyvíja a rozširuje svoje funkcionality na základe požiadaviek jej užívateľov. Každý zákazník má s novu verziou prístup aj ku týmto novým funkciám.
 • Zaškolenie užívateľov zákazkového systému TITAN a prehľadný manuál ku tejto aplikácii sú samozrejmosťou.
 • Zákazkový systém TITAN dokáže priamo spolupracovať s účtovným systémom OMEGA a ALFA (evidencia partnerov, zamestnancov, zákaziek, faktúr), no nie je problém doprogramovať prepojenie práve do Vášho účtovného systému. Takýmto priamym prepojením sa odstráni duplicitné vkladanie údajov do oboch systémov, pri ktorých sa môže prejaviť chyba ľudského činiteľa (jedna informácia bude v oboch systémoch vložená s dvoma rôznymi hodnotami) a samozrejmosťou je aj skrátenie času pre vloženie údajov a tým vzniknutá finančná úspora.
 • Nízka nadobúdacia cena Zákazkového systému TITAN oproti konkurenčným produktom v jeho kategórii je jednou z jeho mnoha výhod.
 • Používaním zákazkového systému TITAN spĺňate jednu z požiadaviek pri ISO certifikácii Vašej spoločnosti.

Ďalšie informácie o zákazkovom systéme TITAN:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics