SEO optimalizácia web stránky pre vyhľadávače

SEO optimalizácia pre vyhľadávače SEO Optimalizácia pre vyhľadávače (search engine optimization) sú rôzne techniky na zlepšenie automatizovaného indexovania stránky internetovým vyhľadávačom. SEO optimalizácia zlepšuje pozíciu, na ktorej sa SEO optimalizovaná webová stránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. SEO optimalizácia si vyžaduje rôzne zmeny v štruktúre stránky a v HTML kóde stránok, preto sa SEO postupy aplikujú už pri ich návrhu a vývoji web stránky. SEO optimalizáciu pre vyhľadávače rozdeľujeme na ON PAGE a OFF PAGE faktory SEO, podľa toho či proces prebieha na stránke alebo mimo stránky.

Prečo je potrebené vykonávať SEO optimalizácie?
  • V dnešnej dobe sú doslova miliardy internetových stránok, preto nestačí len pekná grafika a užívateľské funkcie, ale je dôležité ju aj nájsť. Pri nespočetnom množstve stránok je nepravdepodobné, že sa stránka dostane na popredné miesta vyhľadávačov pri veľkej konkurencii. Stránky, ktoré sú vo vyhľadávačoch pozadu, akoby ani neexistovali.
  • Úspešná SEO optimalizácia zvýši niekoľko násobne návštevnosť stránky.
  • SEO optimalizácia pomôže osloviť presné cieľové skupiny zákazníkov.
  • Odhalia sa prípadné chyby stránky, ktoré by mohli spôsobiť úplné upadnutie stránky, či dokonca penalizovanie vyhľadávačom.
  • SEO optimalizácia na rozdiel od platenej reklamy pôsobí dlhodobo (v závislosti od zamerania) bez narastajúcich nákladov!
  • SEO optimalizácia zníži náklady na reklamu.

Ďalšie informácie o SEO optimalizácii:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics