O spoločnosti

Spoločnosť IT Profi Servis s.r.o. vznikla v roku 2008 transformáciou fyzickej osoby, ktorej začiatok činnosti siaha do roku 1999. Vznik spoločnosti bol reakciou na neustále dopyty klientov na už nami poskytované služby , ktoré sa postupne rozširovali o ďalšie nové požiadavky z iných oblastí IT.

Vzhľadom na zloženie nášho portfólia sú našimi zákazníkmi výhradne podnikateľské subjekty, ktorým vieme zabezpečiť komplexné riešenia a týmto ich odbremeniť od starostí súvisiacich s IT oblasťou, čím sa oni môžu venovať naplno svojim podnikateľským aktivitám. Vyššie uvedené skutočnosti prezentuje aj názov našej spoločnosti IT Profi Servis s.r.o. , ktorý predstavuje kvalitné komplexné služby poskytované profesionálom.

Pri svojej práci využívame systém na správu zákaziek, v ktorom je sledované dodržiavanie všetkých procesov a tým je zaručená kvalita nami dodávaných služieb. Naše aplikácie sú vyvíjané pomocou najnovších technológií od spoločnosti MICROSOFT. Náš pracovný team (project manageri, programátori, grafici, testeri, školitelia,...) je pripravený splniť všetky Vaše neskromné požiadavky.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je:
  • vývoj a distribúcia systému pre riadenie zákazkovej výroby TITAN

  • vývoj a distribúcia systému pre správu internetových obchodov UNI-SHOP

  • vývoj a distribúcia systému pre správu internetových stránok CMS AJAXI

  • tvorba programov na zákazku

  • dodávka eshopových riešení

  • tvorba internetových stránok a portálov s využitím vlastného AJAXI CMS

  • služby v oblasti SEO optimalizácie internetových stránok

Dodávkou riešenia zákazníkovi spolupráca s ním nekončí. Klientovi je poskytovaný ďalší popredajný servis (dodatočné školenia, doprogramovanie nových, či úprava existujúcich modulov, úprava grafík webových stránok, SEO poradenstvo, ...).

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics