Hlavné moduly zákazkového systému TITAN
Modul zákazky

Zákazky

- umožňuje viesť informácie o zákazke, od jej plánovania, nacenenia, cez objednávku materiálu na zákazku, jej samotnú realizáciu, evidenciu technologických postupov a pracovných výkonov, až po protokolárne odovzdanie zákazky.

Modul sklad

Sklad

- modul umožňuje viesť komplet skladové hospodárstvo na neobmedzenom počte skladov s viacerými typmi pohybov na príjme i na výdaji napr. tuzemsko,zahraničie, vrátené z výroby, počiatočný stav, inventúra, manko, výdaj do réžie, výdaj do výroby a mnohé ďalšie)
- skladové karty môžu byť zaradené kvôli lepšej prehľadnosti a analytickému členeniu v kategóriách a podkategóriách napr.ČIERNA TECHNIKA/ VIDEO/TELEVÍZORY/PLAZMA.
- kvôli efektívnejšej práci je možné urobiť v rámci skladu pomocou jednoduchých rýchlych úkonov – pár klikov myšou, napr. príjemku z objednávky, alebo výdajku z príjemky. Odpadá tak prácne manuálne vkladanie údajov, ktoré sa už raz v systéme nachádzajú. Znižuje sa tým aj riziko vzniku chyby z dôvodu zlyhania ľudského činiteľa.

Modul partneri

Partneri

- detailná evidencia obchodných partnerov, či už dodávateľov,odberateľov alebo investorov.

Modul zamestnanci

Zamestnanci

- evidencia zamestnancov, slúži ako podkladový číslelník pre evidenciu pracovných výkonov na zákazkách, pri skladových pohyboch do réžie a pri VÝDAJNI.

Modul pracovné výkony

Pracovné výkony

- eviduje zaradenie zamestnancov na jednotlivých zákazkách, prípadne ich iné pracovné zaradenie ( PN, dovolenka, OČR,...).
- táto evidencia slúži ako podklad pre výpočet mzdy zamestnanca.

Modul objednávky

Objednávky

- modul umožňujúci zadať objednávku materiálu buď manuálne zo zoznamu skladových kariet, alebo sa objednávka vygeneruje automaticky zo zákazky podľa aktuálneho stavu skladu a požadovaných objemov potrebných pre plánovanú zákazku / zákazky
- z objednávok je po príchode objednaného materiálu na firmu možné urobiť pomocou jednoduchých úkonov príjemku a to kópiu z danej objednávky. Takto vygenerovanú príjemku je možné ihneď potvrdiť prípadne urobiť na nej potrebné zmeny podľa reálne prijatého materiálu.

Modul technologické postupy - TLGP

Technologické postupy - TLGP

- evidencia technologických postupov pre jednotlivé zákazky
- TLGP je možné klonovať kopírovaným, takže odpadá opätovné prácne vkladanie už raz použitého TLGP na inej zákazke

Ďalšie informácie o zákazkovom systéme TITAN:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics