Dôležité funkcie redakčného systém AJAXI CMS
Systém ďalej umožňuje:
  • odosielanie newsletteru registrovaným užívateľom o aktualizovaných stránkach.
  • zapracovať do stránky rôzne animácie alebo oživujúce scripty.
  • použiť pre každú pod stránku osobitný skin (vzhľad stránky).
  • vytvárať neobmedzené množstvo obsahu.
  • automatické odosielanie chýb (ak sa vyskytne hekerský útok alebo chyba v štruktúre CMS systému, tak sa na pozadí aplikácie odošle chybové hlásenie technickej podpore a tá túto chybu ošetrí bez toho, aby návštevník stránky niečo postrehol)
  • nahrávať neobmedzené množstvo multimédií (obrázky, dokumenty, ...) do systému pomocou manažéra súborov.
  • vloženie scriptov na sledovanie návštevnosti pomocou nástroja GOOGLE ANALYTICS.

Ďalšie informácie o redakčnom systéme AJAXI CMS:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics