Ďalšie možnosti evidencie zákazkového systému TITAN
Systém ďalej umožňuje:
  • evidenciu skladu(sklady, skladové karty, príjemky, výdajky, prevodky,...)
  • evidenciu pracovných strojov a ich zaradení na jednotlivé zákazky
  • evidenciu priradenia pracovných nástrojov jednotlivým zamestnancom, tzn. VÝDAJŇA
  • evidenciu obchodných partnerov
  • eviednciu zamestnancov
  • evidenciu objednávok
  • evidenciu faktúr, predfaktúr, dodacích listov
  • evidenciu pracovných výkonov zamestnancov
  • evidenciu reklamácií

Ďalšie informácie o zákazkovom systéme TITAN:

ASP.net ASP Ajax MSSQL JQuery W3C Google analytics